J.R.-史密斯 ()

球员简介:

号码:0 年龄:0
身高:0 体重:0
位置: 所在球队:骑士
选秀情况:2004 工资:$6757851元
赛季最高:37分

本赛季统计:

出场时间篮板助攻抢断盖帽失误得分
本赛季未出战

最近表现

比赛时间对手时间首发投篮三分罚球篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
2018-05-22 凯尔特人 33 3/9 3/6 0/0 3 3 0 0 1 2 9
2018-05-20 凯尔特人 26 3/8 3/4 2/2 5 0 0 0 2 3 11
2018-05-16 凯尔特人 27 0/7 0/4 0/0 3 1 0 0 0 2 0
2018-05-14 凯尔特人 29 2/9 0/3 0/0 1 1 1 0 0 1 4
2018-05-08 猛龙 29 6/6 3/3 0/0 2 3 2 0 0 1 15

生涯数据

赛季球队出场时间投篮三分罚球篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
14-15 骑士 53 31.4 41.0% 37.7% 76.7% 3.5 2.3 1.3 0.4 1.1 2.6 12.4
14-15 尼克斯 25 24.7 40.2% 35.6% 69.2% 2.3 3.2 0.7 0.2 1.8 1.8 10.4
13-14 尼克斯 74 32.7 41.5% 39.4% 65.2% 4.0 3.0 0.9 0.3 1.5 2.6 14.5
12-13 尼克斯 80 33.5 42.2% 35.6% 76.2% 5.3 2.7 1.3 0.3 1.7 2.8 18.1
10-11 掘金 21 22.6 39.9% 42.7% 76.2% 4.1 1.8 1.1 0.0 1.2 2.3 11.1
09-10 掘金 75 27.8 41.4% 33.8% 70.6% 3.1 2.4 1.3 0.3 1.9 2.3 15.4
08-09 掘金 81 27.3 44.8% 39.7% 75.4% 3.6 2.8 1.0 0.2 1.8 2.3 15.1
07-08 掘金 74 19.2 46.1% 40.3% 71.9% 2.1 1.7 0.8 0.2 1.5 1.9 12.3
06-07 掘金 63 23.4 44.1% 39.0% 81.0% 2.3 1.4 0.8 0.1 1.3 2.3 13.0
05-06 鹈鹕 53 17.6 40.4% 37.3% 82.3% 1.9 1.1 0.7 0.1 1.0 1.6 7.7
04-05 鹈鹕 75 24.7 39.5% 28.6% 68.9% 2.0 1.9 0.7 0.1 1.5 1.8 10.3
包卜篮球族|NBA - 每天都在进步
© 2004- BbbOo.Com All Rights Reserved     沪ICP备10005811号
百度大联盟认证